• นางสาวกัญญา แสงสี

  นางสาวกัญญา แสงสี

  ผอ.กองสวัสดิการสังคม
  • นางสาวกัลยา สุดมา

   นางสาวกัลยา สุดมา

   นักพัฒนาชุมชน

  • นายสุรดิษ ชาญประโคน

   นายสุรดิษ ชาญประโคน

   ผช.นักพัฒนาชุมชน
  • นางสาวสุรีวัลย์ จันทร์ใด

   นางสาวสุรีวัลย์ จันทร์ใด

   ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต