• นายโอภาส   ชุมนุมดวง

  นายโอภาส ชุมนุมดวง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล (0817250068)
  • นายสุวรรณ  ชื่นชมยิ่ง (0971757852)

   นายสุวรรณ ชื่นชมยิ่ง (0971757852)

   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล

  • นางอนงค์รดี   ศรีพรหม

   นางอนงค์รดี ศรีพรหม

   หัวหน้าสำนักปลัด (0848296549)
  • ( ว่าง )

   ( ว่าง )

   ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (-)
  • นางสาวกัญญา     แสงสี

   นางสาวกัญญา แสงสี

   ผอ.กองสวัสดิการสังคม (0981399851)
  • นางสาวกาญจนา    ชาญอนันต์วงศา

   นางสาวกาญจนา ชาญอนันต์วงศา

   ผอ.กองคลัง (0812667475)
  • นางสาวกัญญา   แสงสี

   นางสาวกัญญา แสงสี

   ผอ.กองสวัสดิการสังคม รก.ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร(0981399851)
  • นายสุวรรณ ชื่นชมยิ่ง

   นายสุวรรณ ชื่นชมยิ่ง

   รองปลัด อบต.ไพศาล. รก.ผอ.กองช่าง 094-5414657

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Login Form