• นางสาวพงษ์นภัสภรณ์ สมนิยามา

  นางสาวพงษ์นภัสภรณ์ สมนิยามา

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  • นายศิวะนนท์ สุภารมย์

   นายศิวะนนท์ สุภารมย์

   นักวิชาการศึกษา
 

  • นางสาวมณิศรา มณีโชติ

   นางสาวมณิศรา มณีโชติ

   ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพศาล
  • นางสุจิวรรณ เจือจันทร์

   นางสุจิวรรณ เจือจันทร์

   ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง
  • นางสุภาพร เติมงาม

   นางสุภาพร เติมงาม

   ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละลมพนู
  • นางสาวศิราณี โคตรทม

   นางสาวศิราณี โคตรทม

   ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง
  • นางจันทรา ชัยวิเศษ

   นางจันทรา ชัยวิเศษ

   ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะเขือ

  • นายวัชรากร เสาทอง

   นายวัชรากร เสาทอง

   ผช.นักวิชาการศึกษา
  • นางสัมฤทธิ์ ทองมี

   นางสัมฤทธิ์ ทองมี

   ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนย์ฯ บ้านหนองมะเขือ
  • นางคำพอง ปัตริยะ

   นางคำพอง ปัตริยะ

   ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนย์ฯ บ้านหนองมะเขือ
  • นางสาวรุ้งนภา ทองคำสุข

   นางสาวรุ้งนภา ทองคำสุข

   ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนย์ฯ บ้านละลมพนู
  • นางสาวกชามาศ เรียบร้อย

   นางสาวกชามาศ เรียบร้อย

   ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนย์ฯ บ้านละลมพนู
  • นางสาวศศิกาญจน์ วงศ์สวัสดิ์

   นางสาวศศิกาญจน์ วงศ์สวัสดิ์

   ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์ฯ บ้านหนองแสง
  • นางอารีย์รัตน์ สุดประโคน

   นางอารีย์รัตน์ สุดประโคน

   ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์ฯ บ้านไพศาล
  • นางสาวนลินรัตน์ แพงงาม

   นางสาวนลินรัตน์ แพงงาม

   ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์ฯ บ้านไพศาล
  • นางสาวฉัตรปวีย์ แสงจันทร์

   นางสาวฉัตรปวีย์ แสงจันทร์

   ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์ฯ บ้านหนองยาง
  • นางทัศนีย์ บุตรตะ

   นางทัศนีย์ บุตรตะ

   ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง
  • นางสาวอรวรรณ เลิศสกุล

   นางสาวอรวรรณ เลิศสกุล

   ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง
  • นางสาวพิกุุล เชิดรัมย์

   นางสาวพิกุุล เชิดรัมย์

   ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะเขือ
  • นางจวบ เจือจันทร์

   นางจวบ เจือจันทร์

   คนงานทั่วไป
  • นางรุจี พูนเอก

   นางรุจี พูนเอก

   คนงานทั่วไป

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

LINE OA อบต.ไพศาล

 เพิ่มเพื่อน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

674509
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3908
1299
7552
645079
26844
29888
674509

Your IP: 127.0.0.1
2024-06-18 21:09