องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 คือ "บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม" วันที่ 31 พฤษภาคมเป็น ‘วันงดสูบบุหรี่โลก” (World No Tobacco Day) ก่อตั้งขึ้นเพื่อในทุกคนตระหนักถึงโทษของบุหรี่ สาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

Submit to FacebookSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต